حضور وسخنرانی حجت الالسلام والمسلمین حاج آقای خدیری امام جمعه شهر جدید هشتگرد در مراسم تودیع معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهر جدید هشتگرد
1397/2/23
حضور وسخنرانی حجت الالسلام والمسلمین حاج آقای خدیری امام جمعه شهر جدید هشتگرد در مراسم تودیع معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهر جدید هشتگرد