شنبه 1398/3/4 - 15 : 22

صفحه ویژه امام جمعه شهر چهار باغ - استان البرز

معرفی امام جمعه
قادر محمدی
قادر محمدی
امام جمعه شهر: چهار باغ
استان : البرز
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان البرز-شهرچهارباغ _خیابان کارگر-دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
026-44564327
شماره فاکس:
026-44562327
خطبه نماز جمعه 1398/3/3
براى جلوگیرى از تكرار خرمشهر ها ودزفول‏ها یك گزینه بیشتر وجود ندارد و آن توجه به توان دفاعى به‏ ویژه موشكى كشور است
براى جلوگیرى از تكرار خرمشهر ها ودزفول‏ها یك گزینه بیشتر وجود ندارد و آن توجه به توان دفاعى به‏ ویژه موشكى كشور است
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه