دوشنبه 1397/4/4 - 40 : 0

صفحه ویژه امام جمعه شهر محمد شهر - استان البرز

معرفی امام جمعه
علی الهی
علی الهی
امام جمعه شهر: محمد شهر
استان : البرز
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرج،محمدشهر،بلوارشهیدبهشتی(گلستانک)روبروی آتش نشانی
تلفن دفتر امام جمعه:
02636330933
شماره فاکس:
02636440944
خطبه نماز جمعه 1397/3/18
اگرهمه زیرچترولایت ، زیرپرچم ولایت ، به فرماندهی خلف صالح امام ، مقام عظمای ولایت ، اگردست در دست یکدیگر و مشتهای گره کرده ، به سمت دشمن روانه شود ، قطعا دشمن ناامیدوناکام و به هدف شومش نخواهد رسید.
اگرهمه زیرچترولایت ، زیرپرچم ولایت ، به فرماندهی خلف صالح امام ، مقام عظمای ولایت ، اگردست در دست یکدیگر و مشتهای گره کرده ، به سمت دشمن روانه شود ، قطعا دشمن ناامیدوناکام و به هدف شومش نخواهد رسید.
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
مکان نمای مصلی شهر محمد شهر
محل برگزاری نماز جمعه - مصلی امام حسن(علیه السلام)محمدشهر
ارتباط با امام جمعه