يکشنبه 1399/1/10 - 29 : 4

صفحه ویژه امام جمعه شهر محمد شهر - استان البرز

معرفی امام جمعه
سیدابوالقاسم میراحمدی
سیدابوالقاسم میراحمدی
امام جمعه شهر: محمد شهر
استان : البرز
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرج،محمدشهر،بلوارشهیدبهشتی(گلستانک)روبروی آتش نشانی
تلفن دفتر امام جمعه:
02636330933
شماره فاکس:
02636440944
خطبه نماز جمعه 1398/12/2
متن خطبه های نمازجمعه ، مورخ 98/12/2
متن خطبه های نمازجمعه ، مورخ 98/12/2
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه