جمعه 1400/2/24 - 30 : 1

صفحه ویژه امام جمعه شهر چهار باغ - استان البرز

معرفی امام جمعه
قادر محمدی
قادر محمدی
امام جمعه شهر: چهار باغ
استان : البرز
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
استان البرز-شهرچهارباغ _خیابان کارگر-دفترامام جمعه
تلفن دفتر امام جمعه:
026-44564327
شماره فاکس:
026-44562327
خطبه نماز جمعه 1398/11/25
انتخابات پرشور و گسترده -که نمایانگر قدرت نرم اجتماعی نظام در برابرتهدیدهای مختلف دشمن بوده و قدرت بازدارندگی کشور و مقاومت ملت را بالا ببرد
انتخابات پرشور و گسترده -که نمایانگر قدرت نرم اجتماعی نظام در برابرتهدیدهای مختلف دشمن بوده و قدرت بازدارندگی کشور و مقاومت ملت را بالا ببرد
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه