جمعه 1400/2/24 - 3 : 3

صفحه ویژه امام جمعه شهر محمد شهر - استان البرز

معرفی امام جمعه
سیدابوالقاسم میراحمدی
سیدابوالقاسم میراحمدی
امام جمعه شهر: محمد شهر
استان : البرز
تاریخ انتصاب : -
اطلاعات تماس با دفتر امام جمعه
نشانی دفتر امام جمعه:
کرج،محمدشهر،بلوارشهیدبهشتی(گلستانک)روبروی آتش نشانی
تلفن دفتر امام جمعه:
02636330933
شماره فاکس:
02636440944
خطبه نماز جمعه 1400/1/6
متن خطبه های نمازجمعه ، مورخ 400/1/6
متن خطبه های نمازجمعه ، مورخ 400/1/6
صوت خطبه اول
صوت خطبه دوم
اخبار امام جمعه
ارتباط با امام جمعه